Zkušební přístroj

Dalianská zkušební stanice
Zkouška tvrdosti
Zkouška hlukem a vibracemi
Tlakoměr
PT test 
Shenyangská zkušební stanice
Zkušební stanice Shijiazhuang
Spektrometr
Test teploty
Ultrazvuková detekce vad
XRF spektrometr
3D skener